Между Нас

Даже целият свят ... всички ще разберат! /x2/

Как се срещнахме не знам - аз съм нежна, ти си прям!
Всяка пречка между нас - пали луда страст!
Всяка нощ гори в сатен, всяка нощ си ти до мен!
Всяка нощ прегръщат ме твоите ръце!

Даже целият свят да стои между нас,
всички ще разберат - един без друг не можем! /x2/

Няма да ни разделят - пътят, времето, дъжда!
Ще запазим любовта в нашите сърца!
Всяка нощ гори в сатен, всяка нощ си ти до мен!
Всяка нощ прегръщат ме твоите ръце!

Даже целият свят да стои между нас,
всички ще разберат - един без друг не можем!

Даже целият свят да стои между нас,
всички ще разберат - един без друг не можем!

Даже целият свят ... всички ще разберат!
Даже целият свят да стои между нас,
всички ще разберат - един без друг не можем!
{START_COUNTER}